Diga Aí logo
lesdata

Portugees leren • Braziliaans Portugese les • Groepscursussen • Privélessen • Professionele vakdocenten - Conversatielessen - cursus Portugees - Celpe Bras

LESROOSTER

cursus

lesdagen

startdatum

einddatum

lestijden


Portugees beginners 1

10 lessen van 1,5 uur

maandag 26 aug 2024

maandag 28 okt 2024

19:00 tot 20:30


Portugees niveau  2

10 lessen van 1,5 uur

dinsdag 27 aug 2024

dinsdag 29 okt 2024

19:00 tot 20:30


Portugees beginners 1

10 lessen van 1,5 uur

woensdag 28 aug 2024

woensdag 30 okt 2024

19:00 tot 20:30


Portugees niveau 3

10 lessen van 1,5 uur

donderdag 29 aug 2024

donderdag 31 okt  2024

19:00 tot 20:30


Portugees niveau 4

10 lessen van 1,5 uur

vrijdag 30 aug 2024

 vrijdag 1 nov 2024

19:00 tot 20:30privéles

lespakket van 10 uur

lesdagen en -tijden in onderling overleg
Leerportugees.nl werkt met een internationaal erkende standaard dat het Europees Referentiekader (ERK) wordt genoemd. Door deze standaard weet u op welk taalniveau uw cursus is.

cursus

niveau ERK

omschrijving

Portugees beginners 1

A1

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Portugees niveau 2

A2

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Portugees niveau 3

B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Portugees niveau 4

B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder  dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Portugees hogere niveau's

C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.


C2

Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenteren reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties onderscheiden. Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker.